MS Access en Sharepoint

Ons team heeft expertise opgebouwd in het opzetten van databases voor uiteenlopende doelen.
Werkt u binnen uw bedrijf nog steeds met Excel sheets die onvoldoende informatie geven en waarvan het bewerken met meerdere personen een probleem is.
Praat dan eens met ons en kijk hoe ook dit op eenvoudige wijze te automatiseren is.

Er is uitgebreide expertise in het opzetten van databases in Microsoft Access en Sharepoint.
Het eenduidig opzetten van applicaties die u wel voldoende flexibiliteit bieden is voor IntraBite geen enkel probleem.
Het ontdubbelen van uw huidige data en de toegankelijkheid middels goede rapportages zorgen voor de nodige transparantie.